Volg ons gerus op:

  • Facebook Social Icon

Webblad Admin:

© 2019 deur

Alle mareriaal is gebruik by nakoming met die CC Lisensie

Lede In Christus

Oos-Moot

WELKOM by OOS-MOOT GEMEENTE
'n Veilige hawe vir gebroke siele in Sy koningkryk

ADRES:

18de Laan 651
Rietfontein

Pretoria

Dienstye:

Woensdag Sustersbiduur

09:00

Woensdagaand Gemeentebiduur

19:00

Vrydagaand Jeugbediening

19:00

Sondagoggend Kinderbediening

08:30

Sondagoggend Erediens

10:00

Sondagaand Evangeliesasiediens

18:00

  26 Mar - 16 Apr     Nationale Grendelstaat     #lockdown

Oos-Moot Gemeente se Modus Operandi gedurende die grendelstaat

Na aanlyding van die situasie in ons land en die pas ingestelde maatreëls kondig ek graag 'n paar aanpassings aan:


🔸Eerstens moenie deur vrees gelei word nie. Vertou op die Here en weet dat Hy steeds ten volle in beheer is van die wêreld.


🔸Geen dienste en samekomste gaan vir die volgende aangewese tyd plaasvind nie. Vir mense wat so getrou is soos u klink dit dalk sleg, maar dit gee ons almal geleentheid om buiten ons persoonlike stilte-tyd ook as gesinne ons toewyding op te skerp. Daarom vra ek dat u werklik sal aktief betrokke raak saam met u gesinne in huisbidure.


🔸 Reeds van môre-aand en dan vir elke komende Woensdag versoek ons u as gemeente om Woensdae saam te vas en in die aand tussen 7 en 8 sak-en-as biduur by u huis te hou.


🔸Wat Sondag se dienste betref, sal daar soos gewoonlik op Radio Ligstraal 'n diens uit die pastorie uitgesaai word. Die goeie nuus is dat daar ook 'n skakel met beeldsending op die gemeente se webblad www.oosmootgemeente.com sal wees waarna u nie net kan kyk nie, maar ook saam met u huisgesin kan deelneem aan die dienste om 10h00 en 18h00


🔸Kom ons bly positief in hierdie tyd en laat weet ons hoe dit met u gaan en waarvoor ons vir u kan bid. Soos Cathy Viljoen sing: The Church is moving on, nothing is going to stop us now.

01 Apr    Joshua Henning
03 Apr    Deon Klaasen
04 Apr    Walter Jones
05 Apr    Lewellyn Van Tonder
06 Apr    Eric junior Ströh
10 Apr    Genevieve Du Plessis
13 Apr    Maryna Schoeman
15 Apr    Belinda Kleynhans
17 Apr    Luyanda Jones
21 Apr    Rita Weideman
25 Apr    Cayden Labuschagne
28 Apr    Pieter Swart
30 Apr    Sakkie Parsons

06 Apr    Wally & Junieta Du Bois
08 Apr    Frikkie & Susan Klaasen
09 Apr    Eric & Mari Ströh
17 Apr    Sakkie & Susan Smit

 

01 Apr    Bid vir Gesondheid van die gemeentelede
02 Apr    Bid vir Suid-Afrika se Gesondheidsorg
03 Apr    Bid vir die wêreld wat geraak word deur Covid-19
04 Apr    Oos-Moot Senior Burgers
05 Apr    Lede in Christus Pastore en hul vrouens
06 Apr    Seën vir die besighede van gemeentelede
07 Apr    Bid vir die redding van siele
08 Apr    Bid vir Suid-Afrikaners geraak deur Covid-19
09 Apr    Bid vir Gesondheid van die gemeentelede
10 Apr    Bid vir Suid-Afrika se Gesondheidsorg
11 Apr    Bid vir die wêreld wat geraak word deur Covid-19
12 Apr    Oos-Moot Senior Burgers
13 Apr    Lede in Christus Pastore en hul vrouens
14 Apr    Seën vir die besighede van gemeentelede
15 Apr    Bid vir die redding van siele
16 Apr    Bid vir Suid-Afrikaners geraak deur Covid-19
17 Apr    Bid vir Gesondheid van die gemeentelede
18 Apr    Bid vir Suid-Afrika se Gesondheidsorg
19 Apr    Bid vir die wêreld wat geraak word deur Covid-19
20 Apr    Oos-Moot Senior Burgers
21 Apr    Lede in Christus Pastore en hul vrouens
22 Apr    Seën vir die besighede van gemeentelede
23 Apr    Bid vir die redding van siele
24 Apr    Bid vir Suid-Afrikaners geraak deur Covid-19
25 Apr    Bid vir Gesondheid van die gemeentelede
26 Apr    Bid vir Suid-Afrika se Gesondheidsorg
27 Apr    Bid vir die wêreld wat geraak word deur Covid-19
28 Apr    Oos-Moot Senior Burgers
29 Apr    Lede in Christus Pastore en hul vrouens
30 Apr    Seën vir die besighede van gemeentelede

JAARTEMA 2020

My Allerbeste vir

Sy Allerhoogste

18de Laan 651

Rietfontein