Volg ons gerus op:

  • Facebook Social Icon

Webblad Admin:

© 2019 deur

Alle mareriaal is gebruik by nakoming met die CC Lisensie

Lede In Christus

Oos-Moot

WELKOM by OOS-MOOT GEMEENTE
'n Veilige hawe vir gebroke siele in Sy koningkryk

ADRES:

18de Laan 651
Rietfontein

Pretoria

Dienstye:

Woensdag Sustersbiduur

09:00

Woensdagaand Gemeentebiduur

19:00

Vrydagaand Jeugbediening

19:00

Sondagoggend Kinderbediening

08:30

Sondagoggend Erediens

10:00

Sondagaand Evangeliesasiediens

18:00

  26 Mar - 16 Apr     Nationale Grendelstaat     #lockdown

Oos-Moot Gemeente se Modus Operandi gedurende die grendelstaat

Na aanlyding van die situasie in ons land en die pas ingestelde maatreëls kondig ek graag 'n paar aanpassings aan:


🔸Eerstens moenie deur vrees gelei word nie. Vertou op die Here en weet dat Hy steeds ten volle in beheer is van die wêreld.


🔸Geen dienste en samekomste gaan vir die volgende aangewese tyd plaasvind nie. Vir mense wat so getrou is soos u klink dit dalk sleg, maar dit gee ons almal geleentheid om buiten ons persoonlike stilte-tyd ook as gesinne ons toewyding op te skerp. Daarom vra ek dat u werklik sal aktief betrokke raak saam met u gesinne in huisbidure.


🔸 Reeds van môre-aand en dan vir elke komende Woensdag versoek ons u as gemeente om Woensdae saam te vas en in die aand tussen 7 en 8 sak-en-as biduur by u huis te hou.


🔸Wat Sondag se dienste betref, sal daar soos gewoonlik op Radio Ligstraal 'n diens uit die pastorie uitgesaai word. Die goeie nuus is dat daar ook 'n skakel met beeldsending op die gemeente se webblad www.oosmootgemeente.com sal wees waarna u nie net kan kyk nie, maar ook saam met u huisgesin kan deelneem aan die dienste om 10h00 en 18h00


🔸Kom ons bly positief in hierdie tyd en laat weet ons hoe dit met u gaan en waarvoor ons vir u kan bid. Soos Cathy Viljoen sing: The Church is moving on, nothing is going to stop us now.

02 Mar    Lamé Mayers
03 Mar    Mari Ströh
06 Mar    Ingrid Schimper
07 Mar    Chanè Stapelberg
13 Mar    Yvonne Roux
15 Mar    Nathan Vogel
18 Mar    Tannie Magda Van Rensburg
18 Mar    Rupert Badenhorst
21 Mar    Emile Lewis
21 Mar    Jessica Badenhorst
23 Mar    Tienus Henning
25 Mar    Deon Van Tonder
26 Mar    Sameul Müller
29 Mar    Willie Jooste
30 Mar    Tiaan Vogel

05 Mar    Deon & Junietha Van Tonder
23 Mar    Tienus & Babsie Henning

23 Mar    Soon & Essie Lewis
 

01 Mar    Oos-Moot Sondagskool
02 Mar    Oos-Moot Jeug
03 Mar    Oos-Moot Middeljariges
04 Mar    Oos-Moot Senior Burgers
05 Mar    Lede in Christus Pastore en hul vrouens
06 Mar    Seën vir die besighede van gemeentelede
07 Mar    Bid vir die Uitvoerende Raad
08 Mar    Bid vir die Direksie
09 Mar    Moderator Past Marius en sus Joanie Erasmus
10 Mar    Bid vir al die afgetrede pastore van Lede In Christus en hul gades 
11 Mar    Bid vir Kerkleiers van ander Genootskappe
12 Mar    Bid vir al die Lede in Christus Gemeentes
13 Mar    Bid vir al die Pastore van Lede in Christus Kerk
14 Mar    Bid vir teruggevalle Pinkster siele
15 Mar    Bid vir alle Pastorie Kinders 
16 Mar    Bid vir ander Pinksterkerke in Suid-Afrika
17 Mar    Bid vir ons gemeente pastore : Presiderend, Assistent en Emeritus
18 Mar    Bid vir seën vir die Gemeente se Finansies
19 Mar    Bid vir Gesondheid van die gemeentelede
20 Mar    Bid vir die Bybelgenootskap se 2-Miljoen Bybelprojek
21 Mar    Bid vir Huwelike in die gemeente
22 Mar    Bid vir die Regering
23 Mar    Bid vir ons kerk se Sending afdeling
24 Mar    Bid vir beskerming en die hoë misdaadsyfer
25 Mar    Finansiële seën vir gemeentelede
26 Mar    Bid vir Getrouheid in diensbywoning
27 Mar    Bid vir alle Nooddienspersoneel
28 Mar    Bid vir ons kerk se Evangelisasie afdeling
29 Mar    Bid vir FEBA Christelike Radio Stasie
30 Mar    Bid vir al die Pretoria Gemeentes en hulle pastore
31 Mar    Bid vir al ons skoliere wat die nuwe kwartaal begin

JAARTEMA 2020

My Allerbeste vir

Sy Allerhoogste

18de Laan 651

Rietfontein