Volg ons gerus op:

  • Facebook Social Icon

Webblad Admin:

© 2019 deur

Alle mareriaal is gebruik by nakoming met die CC Lisensie

Lede In Christus

Oos-Moot

WELKOM by OOS-MOOT GEMEENTE
'n Veilige hawe vir gebroke siele in Sy koningkryk

ADRES:

18de Laan 651
Rietfontein

Pretoria

Dienstye:

Woensdag Sustersbiduur

09:00

Woensdagaand Gemeentebiduur

19:00

Vrydagaand Jeugbediening

19:00

Sondagoggend Kinderbediening

08:30

Sondagoggend Erediens

10:00

Sondagaand Evangeliesasiediens

18:00

  15 Jan     Sustersbidure hervat vir 2020

  17 Jan     Jeugbediening hervat vir 2020

  18 Jan     Kerkraad bosberaad vir 2020

  19 Jan     Kinderbediening hervat vir 2020

  26 Jan     Moderator besoek aanddiens

  29 Jan     Nasionale Vasdag met sak-en-as biduur

JAARTEMA 2020

My Allerbeste vir

Sy Allerhoogste

  6 Jan     Oos-Moot jeug

  7 Jan     Oos-Moot middeljariges

  8 Jan     Lede in Christus pastore en hul vrouens

  9 Jan     Oos-Moot seniorburgers

10 Jan     Seën vir die besighede van gemeentelede

11 Jan     Direksie

12 Jan     Lede in Christus gemeentes in Suid-Afrika

13 Jan     Ons moderator en sus Joanie

14 Jan     Uitvoerenderaad

15 Jan     Oos-Moot sondagskool kinders

16 Jan     Suid-Afrika se regering en hoë misdaad

17 Jan     Redding van siele

18 Jan     Teruggevalle pinkster siele

19 Jan     Alle pastorie kinders

20 Jan     Kerkleiers van ander genootskappe

21 Jan     Ons gemeente pastore: presiderend, assistent en emeritus

22 Jan     Seën vir gemeente finansies

23 Jan     Gesondheid van die gemeentelede

24 Jan     Enkellopendes in die gemeente

25 Jan     Huwelike in die gemeente

26 Jan     Al die enkel-ouers in die gemeente

27 Jan     Afgetrede pastore van Lede in Christus en hul gades

28 Jan     Getrouheid van die gemeentelede

29 Jan     Al die jeugleiers en jeugwerkers van Lede in Christus

30 Jan     Standvastigheid vir die gemeentelede

31 Jan     Seën vir finansies van die gemeentelede

Oos Moot NUUS - Vorige gebeure

 

2018-08-09_Jeugkonferensie.jpeg

Jeug Konferensie 2018

 

Ons Jongmense het 'n feestyd wat voorlê met die Jeug Konferensie wat plaasvind die 9de to die 12de Augustus 2018.

Een en elke jongeling wat homself will kom geniet in die Here moet regtig 'n punt maak daarvan om die Konferesnie by te woon.

Sien die Jeug Blad vir meer inligting.

Jeug Bediening se Jaar Tema 2018

 

"Breaking The Chains"

Amalgamasie Diens

 

Op 1 Julie 2018 het 'n geskiedkundige gebeurtenis plaas gevind.

Twee gemeentes het hande gevat en een geword. Lede in Christus Kerk Rietfontein- en Pretoria-Oos-gemeentes wat geografies naby mekaar was, het na vele bevestigings besluit om een te word en 'n groot breshou vir die Here te slaan in die Ooste van die pragtige Moot-gebied in Pretoria. 

Nuwe Media Blad

 

Met die groot opdrag en taak wat daar op die "Gemeente" gelê is om dissipels van alle nasies te maak, is daar al hoe meer in die hedendaagse lewe 'n aanvraag vir die Woord van God op sosiale media.

Hou gerus ons Media Blad dop vir nuwe preek en sang videos wat die naam van God groot maak en die Woord uit te dra na die eindhoeke van die aarde.

Nuwe Lede Voorgestel

 

Rita Weideman      Teuns Van Niekerk
Vian De Meyer       Martin Visagie
Annetjie Visagie     Naomi Rinke

Jeug Bediening se Jaar Tema 2019

 

"VLIEG HOOG"

Streeks Paaskoferensie 2019

 

Ons het 'n geseënde tyd gehad om die Here se dood en opstanding te vier. Die goue draad van die Heilige Gees was duidelik sigbaar in elke diens en in elke woord wat uit gegaan het.

Nuwe Lede Voorgestel

 

Nelius en Madelein Snyman en kinders

Riana Pretorius

Theresa Summers (man en kinders was nie daar nie)

Vrouekoferensie 2019

 

Die vrou is 'n belangrike deel in God se plan vir die koningryk. 'n Geseënde tyd was ervaar waar elke vrou hul self kon uitleef, stig en versterk. Gesalfde vrouesprekers het dit net soveel spesiaal gemaak. Ons sien uit na volgende jaar se konferensie.

Jeug Go-Kart Aand en Sus Rose se verjaarsdag

Oos-Moot Gemeente se jeug het 'n lekker aand geniet by die Go-Karts.

Afskeid - Past. Paul en Suster San-Marie

 

Ons het totsiens gesê aan Past. Paul en Suster San-Marie na 'n lang en getroue toewyding aan Rietfontein, en meer onlangs, Oos-Moot Gemeente. Ons sal hulle nooit vergeet nie en hul voetstappe in die gemeente sal nog lank sigbaar wees. Ons wens hulle sterkte en seën toe op hulle pad voorentoe en met hul nuwe gemeente.

Benodig 'n Facebook rekening

Video Opname

Roudiens van wyle Eerwaarde Doktor Benjamin Otto

Benodig NIE 'n Facebook rekening

Klank Opname Alleenlik

Roudiens van wyle Eerwaarde Doktor Benjamin Otto

18de Laan 651

Rietfontein