Lede In Christus

Oos-Moot

WELKOM by OOS-MOOT GEMEENTE
'n Veilige hawe vir gebroke siele in Sy koningkryk

ADRES:

18de Laan 651
Rietfontein

Pretoria

      Dienstye:

Woensdagaand Gemeentebiduur

19:00

Vrydagaand Jeugbediening

19:00

Sondagoggend Kinderbediening

08:30

Sondagoggend Erediens

10:00

Sondagaand Evangeliediens

18:00

Diens tye vir Sondae is as volg:

10:00 en 18:00

Dit is belangrik om elke week by Sus. Annelie Du Plessis (079 191 7336) u plek te bespreek omdat daar net 50 mense per diens toegelaat mag word.

 

* Daar mag ongelukkig nie meer as een week se dienste vooruit bespreek word nie.

 

* Onthou ook asb. om u bespreking vroegtydig te kan- selleer indien u nie meer ‘n diens gaan bywoon nie.

In u bespreking moet u asb. die volgende meld:

  *Hoeveel mense u is en,

  *of u vir die 10:00 of 18:00 diens bespreek.

 

Die dienste gaan steeds op die Gemeente Webblad, Gemeente en Radio Ligstraal Facebook bladens en Radio Ligstraal uitgesaai word.

As u siek is of enige verkoue- of griepsimptome het moet u asb. tuisbly.

 

As u in kontak was met iemand wat COVID-19 het moet u vir 10 dae tuisbly.

 

U MOET asb. ‘n masker dra.

Voor elke diens gaan u ‘n vorm moet voltooi; bring asb. u eie pen saam kerk toe.

 

Geen fisiese kontak sal toegelaat word nie; alle lofprysinge en manifistasies moet by u sitplek uitgevoer word en nie voor in die kerk nie.

Elke bank het twee geel plakkers. Ons vra dat daar net een volwassene per plakker sal sit.

U offergawe moet in ‘n koevert geplaas word en agter in die offergawe-kassie geplaas word.

 

Ander toepaslike reëlings sal by die kerk deurgegee word.

 

Neem asb kennis van die volgende diens reëlings en regulasies

Indien u enige vrae het is u welkom om Past. Chris Du Plessis (079 428 6747) te kontak.

04 Feb Danie Kleynhans
06 Feb Gerrit Prinsloo
            Divan Summers
11 Feb Yolandé Visagie
15 Feb André Roux
17 Feb Frik Scharneck
20 Feb Hester Grobler
22 Feb Bennie Smith
            Brandon Stassen
23 Feb Lindie Swanepoel
24 Feb Joleen Henning
26 Feb Valdez Pretorius
            Berdine Pretorius
27 Feb Erhard Ströh
28 Feb Wally du Bois

12 Feb Danie & Janet Kleynhans
13 Feb Tienie & Gerda Delport
27 Feb Steve & Ilze Stapelberg
29 Feb Sakkie & Lynette Parsons

 Let asb. daarop dat die gemeente se rekeningnaam verander het.

  1 Feb Oos-Moot Sondagskool
  2 Feb Oos-Moot Jeug
  3 Feb Oos-Moot Middeljariges
  4 Feb Oos-Moot Senior Burgers
  5 Feb Lede in Christus Pastore en hul vrouens
  6 Feb Seën vir die besighede van gemeentelede
  7 Feb Bid vir die Direksie
  8 Feb Lede in Christus Gemeentes in Suid-Afrika
  9 Feb Moderator en Sus. Joanie
10 Feb Bid vir die Uitvoerende Raad
11 Feb Bid vir die Suir-Afrikaanse Polisiediens
12 Feb Bid vir Suid-Afrika Regering
13 Feb Redding van siele
14 Feb Bid vir teruggevalle Pinkster siele
15 Feb Bid vir alle Pastorie kinders
16 Feb Bid vir Kerkleiers van ander Genootskappe
17 Feb Bid vir ons gemeente pastore: Presiderend, Assistent en Emeritus
18 Feb Bid vir seën vir Gemeente Finansies
19 Feb Gesondheid van die gemeentelede
20 Feb Bid vir die enkellopendes in die gemeente
21 Feb Huwelike in die gemeente
22 Feb Bid vir al die enkel-ouers in die gemeente
23 Feb Bid vir al die afgetrede pastore van Lede in Christus en hul gades
24 Feb Bid vir getrouheid van die gemeentelede
25 Feb Bid vir al die Jeugleiers en Jeugwerkers in die Kerk
26 Feb Bid vir ons onderwysers en onderwyseresse
27 Feb Finansiële seën vir gemeentelede
28 Feb Bid vir ons kerk se Evangelisasie afdeling
  1 Mar Bid vir ons Nooddienswerkers
  2 Mar Bid vir ons mense se gesondheid
  3 Mar Bid vir ons land se ekonomie

JAARTEMA 2021

Word binnekort aangekondig

18de Laan 651

Rietfontein

Volg ons gerus op:

  • Facebook Social Icon

Webblad Admin:

© 2021 deur

Alle mareriaal is gebruik by nakoming met die CC Lisensie