Lede In Christus

Oos-Moot

WELKOM by OOS-MOOT GEMEENTE
'n Veilige hawe vir gebroke siele in Sy koningkryk

ADRES:

18de Laan 651
Rietfontein

Pretoria

      Dienstye:

Woensdagaand Gemeentebiduur

19:00   (gesluit)

Vrydagaand Jeugbediening

19:00   (gesluit)

Sondagoggend Kinderbediening

08:30   (gesluit)

Sondagoggend Erediens

10:00  (Elektronies tot verdere kennisgewing)

Sondagaand Evangeliediens

18:00  (Elektronies tot verdere kennisgewing)

Diens tye vir Sondae is as volg:

10:00 en 18:00

Dit is belangrik om elke week by Sus. Annelie Du Plessis (079 191 7336) u plek te bespreek omdat daar net 50 mense per diens toegelaat mag word.

 

* Daar mag ongelukkig nie meer as een week se dienste vooruit bespreek word nie.

 

* Onthou ook asb. om u bespreking vroegtydig te kan- selleer indien u nie meer ‘n diens gaan bywoon nie.

In u bespreking moet u asb. die volgende meld:

  *Hoeveel mense u is en,

  *of u vir die 10:00 of 18:00 diens bespreek.

 

Die dienste gaan steeds op die Gemeente Webblad, Gemeente en Radio Ligstraal Facebook bladens en Radio Ligstraal uitgesaai word.

As u siek is of enige verkoue- of griepsimptome het moet u asb. tuisbly.

 

As u in kontak was met iemand wat COVID-19 het moet u vir 10 dae tuisbly.

 

U MOET asb. ‘n masker dra.

Voor elke diens gaan u ‘n vorm moet voltooi; bring asb. u eie pen saam kerk toe.

 

Geen fisiese kontak sal toegelaat word nie; alle lofprysinge en manifistasies moet by u sitplek uitgevoer word en nie voor in die kerk nie.

Elke bank het twee geel plakkers. Ons vra dat daar net een volwassene per plakker sal sit.

U offergawe moet in ‘n koevert geplaas word en agter in die offergawe-kassie geplaas word.

 

Ander toepaslike reëlings sal by die kerk deurgegee word.

 

Neem asb kennis van die volgende diens reëlings en regulasies

Indien u enige vrae het is u welkom om Past. Chris Du Plessis (079 428 6747) te kontak.

NIE NOU VAN TOEPASSING NIE

Welkom in die nuwe jaar van 2021!

'n Nuwe jaar met 'n Nuwe begin!

Soos Joh 4:23 sê dis NOU die tyd . . .

 

Joh 4:23

Maar daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom só aanbid.

Neem Kennis !!!

As gevolg van die nuwe regulasies sal ons vir tyd en wyl Facebook dienste hou op die gewone tye.

Meer inligting aangaande dit sal mettertyd gekommunikeer word.

  4 Jan Genevieve Prinsloo
            Madeleine Snyman
  5 Jan Soon Lewis
  6 Jan Marista Graaff
  8 Jan Ryno Hattingh
12 Jan Karen de Lange
13 Jan Christine Wallace
15 Jan Donnovan Lewis
19 Jan Eric Snr. Ströh
20 Jan Arrie Müller
22 Jan Erika Hattingh
            Elize Symens
29 Jan Gerhard Alberts

13 Jan Alex & Christine Wallace
            Marius & Yolandé Visagie
30 Jan Past. Hans & Jenny J van Rensburg

 Let asb. daarop dat die gemeente se rekeningnaam verander het.

  1 Jan Oos-Moot Sondagskool
  2 Jan Oos-Moot Jeug
  3 Jan Oos-Moot Middeljariges
  4 Jan Oos-Moot Senior Burgers
  5 Jan Lede in Christus Pastore en hul vrouens
  6 Jan Seën vir die besighede van gemeentelede
  7 Jan Bid vir die Direksie
  8 Jan Lede in Christus Gemeentes in Suid-Afrika
  9 Jan Moderator en Sus. Joanie
10 Jan Bid vir die Uitvoerende Raad
11 Jan Bid vir die Suir-Afrikaanse Polisiediens
12 Jan Bid vir Suid-Afrika Regering
13 Jan Redding van siele
14 Jan Bid vir teruggevalle Pinkster siele
15 Jan Bid vir alle Pastorie kinders
16 Jan Bid vir Kerkleiers van ander Genootskappe
17 Jan Bid vir ons gemeente pastore: Presiderend, Assistent en Emeritus
18 Jan Bid vir seën vir Gemeente Finansies
19 Jan Gesondheid van die gemeentelede
20 Jan Bid vir die enkellopendes in die gemeente
21 Jan Huwelike in die gemeente
22 Jan Bid vir al die enkel-ouers in die gemeente
23 Jan Bid vir al die afgetrede pastore van Lede in Christus en hul gades
24 Jan Bid vir getrouheid van die gemeentelede
25 Jan Bid vir al die Jeugleiers en Jeugwerkers in die Kerk
26 Jan Bid vir ons onderwysers en onderwyseresse
27 Jan Finansiële seën vir gemeentelede
28 Jan Bid vir ons kerk se Evangelisasie afdeling
29 Jan Bid vir ons Nooddienswerkers
30 Jan Bid vir ons mense se gesondheid
31 Jan Bid vir ons land se ekonomie

JAARTEMA 2021

Word binnekort aangekondig

18de Laan 651

Rietfontein

Volg ons gerus op:

  • Facebook Social Icon

Webblad Admin:

© 2019 deur

Alle mareriaal is gebruik by nakoming met die CC Lisensie